V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROVÁDÍME VYŠETŘOVÁNÍ COVID-19 PRO SAMOPLÁTCE, ALE POUZE PRO INDIKOVANÉ PACIENTY.

Možnosti vyšetření samoplátců budeme aktuálně doplňovat.


Aktuální informace týkající se laboratorního vyšetření COVID-19

Informace pro lékaře – vyšetření COVID-19: - aktualizováno dne 18.03.2020


NENAVŠTĚVUJTE NAŠE ODBĚROVÁ PRACOVIŠTĚ V SOUVISLOSTI S ODBĚREM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO VYŠETŘENÍ COVID-19

V případě, že jste zjistili příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel a dýchací potíže, pálení na průduškách) a v poslední době jste pobývali v rizikových oblastech nebo byli v kontaktu s lidmi, kteří vykazovali tyto symptomy onemocnění, je nutné postupovat v souladu s doporučeními SZÚ a MZČR.


Je nutné kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici.

Děkujeme za pochopení, že respektujete tato opatření.(imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(biochemie, imunochemie)

Brno Studentská

(biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Vítejte na stránkách společnosti IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

Jsme ryze česká společnost s 20-letou tradicí a s celorepublikovou působností. Nabízíme komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře.

Provádíme široké spektrum vyšetření z oborů biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie, molekulární diagnostiky a lékařské genetiky, nukleární medicíny a farmakologie.

Máme vakcinační a ATB středisko.

Dále poskytujeme službu - kontrola účinnosti všech druhů sterilizátorů.


Neustále investujeme do nejmodernějšího přístrojového a softwarového vybavení a do vzdělávání našich pracovníků. Máme zavedený systém vnitřní kontroly kvality a pravidelně se účastníme externí kontroly kvality, abychom zajistili vysokou kvalitu a spolehlivost našich výsledků. Laboratoře IFCOR-99, s.r.o. jsou akreditované ČIA pod č. M 8106 podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Aktuality


Společnost IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. věnuje velkou pozornost zajištění a zvyšování kvality práce. V celé společnosti máme zavedený systém managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. V laboratořích pravidelně organizujeme audity interní kontroly kvality a účastníme se externího hodnocení kvality (např. SEKK, EHK SZÚ v Praze, Instand, Didgkl a ÚHKT).

Zajištění kvality!

IFCOR Klinické laboratoře pracoviště Brno Viniční, Brno Studentská, Jihlava a Uherské Hradiště jsou akreditované ČIA podle ČSN EN ISO 15 189 pod č. M 8106 pro provádění vyšetření v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Pracoviště Slavičín úspěšně absolvovalo audit II NASKL.

Dále jsme získali povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL k provádění laboratorního vyšetření vzorků biologických materiálů odebraných dárcům.

Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů je autorizovaná SZÚ.