Zelené linky

800 190 194
Blansko

800 190 193
Brno Viniční

800 190 196
Jihlava

800 190 888
Slavičín

800 190 195
Veselí

800 190 091
Vizovice

800 190 198
Brno Dobrovského

800 190 197
Brno Bratislavská

Vítejte na stránkách společnosti
klinických laboratoří IFCOR-99, s.r.o.

 
Jsme ryze česká společnost s 20-letou tradicí a s celorepublikovou působností. Nabízíme komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře.
Provádíme široké spektrum vyšetření z oborů biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie, molekulární diagnostiky a lékařské genetiky, nukleární medicíny a farmakologie.
Máme vakcinační a ATB středisko.
Dále poskytujeme službu - kontrola účinnosti všech druhů sterilizátorů.
 
  •  veškerý odběrový materiál dodáváme zdarma
  • svoz biologického materiálu zajišťujeme bezplatně, dle domluveného časového  harmonogramu s možností častějšího svozu za den
  • laboratorní výsledky doručujeme písemně i elektronickou formou, nebo můžete využít naší bezplatné telefonní linky
  • výsledky můžete konzultovat s odborníky jednotlivých odborností
  • pravidelně organizujeme odborné semináře
 
Neustále investujeme do nejmodernějšího přístrojového a softwarového vybavení a do vzdělávání našich pracovníků. Máme zavedený systém vnitřní kontroly kvality a pravidelně se účastníme externí kontroly kvality, abychom zajistili vysokou kvalitu a spolehlivost našich výsledků. Laboratoře IFCOR-99, s.r.o. jsou akreditované ČIA pod č. M 8106 podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

 


Odborná konference laboratoří IFCOR-99, s.r.o.

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odbornou konferenci, která se uskuteční 7.2.2017 v Domě zdraví - zasedací místnost, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti o odborném programu: 

Virus ZIKA

Nově jsme zavedli diagnostiku viru ZIKA přímým průkazem přítomnosti virové RNA v krvi pacienta pomocí metody PCR    

PCR diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě metylace tumorsupresorových genů

Laboratoř IFCOR-99, s.r.o. tímto oznamuje, že od 1.1.2016 zavádí vyšetřování rizika rozvoje karcinomu děložního čípku metodou PCR na základě metylace tumorsupresorových genů a rozšiřujeme tímto základní diagnostiku HPV infekcí (high risk HPV, low risk HPV, genotypy 16 a 18).

Podrobnosi naleznete zde: