(imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(biochemie, imunochemie)

Brno Studentská

(biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Zajištění kvality!

Společnost IFCOR-99, s.r.o. věnuje velkou pozornost zajištění a zvyšování kvality práce. V celé společnosti máme zavedený systém managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. V laboratořích pravidelně organizujeme audity interní kontroly kvality a účastníme se externího hodnocení kvality (např. SEKK, EHK SZÚ v Praze, Instand, Didgkl a ÚHKT).

IFCOR Klinické laboratoře pracoviště Brno Viniční, Brno Studentská, Jihlava a Uherské Hradiště jsou akreditované ČIA podle ČSN EN ISO 15 189 pod č. M 8106 pro provádění vyšetření v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Pracoviště Slavičín úspěšně absolvovalo audit II NASKL.

Dále jsme získali povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL k provádění laboratorního vyšetření vzorků biologických materiálů odebraných dárcům.

Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů je autorizovaná SZÚ.