(imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(biochemie, imunochemie)

Brno Studentská

(biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Aktuality

IFCOR - JIHLAVA NA NOVÉ ADRESE

18.12.2017, Lékařský dům, 3. patro - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 18. prosince 2017 nás najdete na nové adrese, a to v areálu Jihlavských teras, konkrétně v Lékařském domě ve 3. patře - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava.
Provozní doba zůstává nezměněna a termíny svozů materiálu zůstávají v platnosti.

Na této adrese je dispozici i nová odběrová místnost, pacienti se mohou k odběru objednat na telefonním čísle: 606 788 245.

Stávající odběrová místnost na Domě zdraví, Vrchlického 57, Jihlava zůstává zachována.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

8.11.2017, hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na seminář, který se uskuteční 8.11.2017 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

podzim 2017, Biology Park, Studentská 6, Brno-Bohunice

Odborný seminář pro gynekology a IVF centra, který se měl konat dne 6.6.2017, se z technicko-organizačních důvodů odkládá na podzim roku 2017.

O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Proběhl SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

Dne 26.4.2017 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě proběhl seminář naších laboratoří.

Velká účast odborné veřejnosti si tak mohla poslechnout čtyři prednášky, které jsou zde ke stažení.

MUDr. Dana Hrubá - Chlamýdiové infekce

MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D. - Významné importované infekce

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Zásady antibiotické léčby

doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. - Kampylobakteriózy

SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

26.4.2017, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář, který se uskuteční 26.4.2017 v hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Upozornění všem lékařům!

Dovolujeme si Vás upozornit, že klinické laboratoře IFCOR-99, s.r.o. provádí od 1.2.2017 kvantitativní stanovení neutrofiního s gelatinázou asociovaného lipokalinu NGAL (Neutrofil Gelatinase – Associated Lipocalin) v moči metodou CMIA a rozšiřují tak již zavedenou diagnostiku akutního poškození ledvin (AKI – Acute Kidney Injury).

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Odborný seminář IFCOR-99, s.r.o. (2016)

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář, který se uskuteční 2.11.2016 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti o odborném programu:

Virus ZIKA

Nově jsme zavedli diagnostiku viru ZIKA přímým průkazem přítomnosti virové RNA v krvi pacienta pomocí metody PCR.

PCR diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě metylace tumorsupresorových genů

Laboratoř IFCOR-99, s.r.o. tímto oznamuje, že od 1.1.2016 zavádí vyšetřování rizika rozvoje karcinomu děložního čípku metodou PCR na základě metylace tumorsupresorových genů a rozšiřujeme tímto základní diagnostiku HPV infekcí (high risk HPV, low risk HPV, genotypy 16 a 18).

Odborný seminář na téma Problematika infekčních onemocnění v gynekologii (2016)

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář na téma Problematika infekčních onemocnění v gynekologii. Akce se koná 27.4.2016 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.
Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.