(imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(biochemie, imunochemie)

Brno Studentská

(biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Nový Koronavirus - vyšetření COVID-19

Aktuální informace týkající se laboratorního vyšetření COVID-19

Informace pro lékaře – vyšetření COVID-19: - aktualizováno dne 18.03.2020


NENAVŠTĚVUJTE NAŠE ODBĚROVÁ PRACOVIŠTĚ V SOUVISLOSTI S ODBĚREM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO VYŠETŘENÍ COVID-19

V případě, že jste zjistili příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel a dýchací potíže, pálení na průduškách) a v poslední době jste pobývali v rizikových oblastech nebo byli v kontaktu s lidmi, kteří vykazovali tyto symptomy onemocnění, je nutné postupovat v souladu s doporučeními SZÚ a MZČR.


Je nutné kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo místní krajskou hygienickou stanici.

Děkujeme za pochopení, že respektujete tato opatření.
Info pro samoplátce

V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROVÁDÍME VYŠETŘOVÁNÍ COVID-19 PRO SAMOPLÁTCE, ALE POUZE PRO INDIKOVANÉ PACIENTY.

Možnosti vyšetření samoplátců budeme aktuálně doplňovat.


Laboratoř na svých odběrových místech odběry neprovádí!
Vzorky nenoste osobně na odběrová místa a ani do laboratoře!


Odběr vzorků na dané vyšetření je třeba zajistit po domluvě s ošetřujícím lékařem. Dále pak odběry provádí buď odběrová sanitka, která funguje přes linku 155, nebo je odběr prováděn v odběrovém stanu - obojí zajišťuje FN Brno zatím pouze pro indikované pacienty. Tato místa zajistí transport vzorku bezpečným způsobem do laboratoře.

Vyšetření bude prováděno metodou PCR na komerčních setech.

V případě negativního výsledku se jedná o negativitu pouze pro daný okamžik odběru. Neslouží jako potvrzení o neinfekčnosti.