(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie)

Veselí nad Moravou


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Odběr materiálu

Odběr biologického materiálu

Odběry klinických materiálů jsou v některých případech shodné s technikou bakteriologických odběrů, jindy jsou zcela odlišné a specifické. Z praktických důvodů je dělíme do 2 skupin:

1. Odběry při dermatomykózách

Vyšetření se provádí při podezření na mykotické onemocnění kůže a jejích adnex:

 • šupiny kůže – odebrat nejlépe z aktivních okrajů kožní léze pomocí sterilního skalpelu do sterilní zkumavky, zde je infekční proces nejmladší a lze předpokládat největší počet životaschopných částic houby.
 • vlasy, vousy – vytrhávat sterilní pinzetou zkrácené sterilními nůžkami na délku cca 2 cm od kořínků, pozornost je třeba věnovat vlasům změněným, diskolorovaným, nebo ulámaným.
 • nehty - po dekontaminaci 70% alkoholem bez příměsi benzínu a po oschnutí naškrábat sterilním skalpelem (cenné jsou úlomky spongiózní hmoty z vnitřní, s nehtovým lůžkem související, strany nehtové ploténky).
 • nešupící se ložiska – zdrsnit sterilním skalpelem, prach setřít na suchý sterilní tampón.
 • sliznice, mokvající kožní ložiska – odebrat na tampon nebo do transportního média.


 • Vždy je zapotřebí provést odběr dostatečného množství biologického materiálu – tj. minimálně 15 – 20 šupin, vlasů nebo úlomků nehtů. Je třeba je získávat suché; v suchém stavu jsou využitelné pro další zpracování i několik dní. Vlhké mohou být znehodnoceny kontaminací klíčících a rychle rostoucích saprofytů.

  Transport do laboratoře

  Pokud možno bezprostředně po odebrání vzorků. Pokud tak nelze učinit, vzhledem k tomu, že vzorky z projevů dermatofytóz jsou poměrně málo citlivé k vnějším vlivům, můžeme kožní deriváty (pokud jsou suché) uchovávat při pokojové teplotě i několik dní (výjimečně!).

  Výsledky

  za 48 hodin mikroskopie (po dohodě v kratším termínu)
  za 2 – 5 týdnů (dermatofytické a dimorfní houby)
  za 7 – 10 dní (aspergily, zygomycety a ostatní vláknité houby)

  2. Ostatní odběry

  Tyto odběry se svojí technikou většinou neliší od odběrů prováděných pro bakteriologická vyšetření. Jedná se o tato vyšetření:

 • horní cesty dýchací (krk, nos) – výtěr se provádí tampónem do transportního média, sliznice se otírá rotačním pohybem
 • dolní cesty dýchací (sputum) – odběr ráno na lačno, před odběrem vypláchnout ústa antiseptikem, odebírá se do sterilní odběrovky se širokým hrdlem, potřebné množství je 10 - 15 ml
 • oko – výtěr ze spojivek se provádí tampónem do transportního média, seškrab z rohovky (při podezření na mykotickou keratitidu ) sterilním skalpelem přímo do kultivační půdy
 • zevní zvukovod – výtěr se provádí opatrným šroubovitým zavedením suchého případně zvlhčeného tampónu do zvukovodu, přenese se do transportního média
 • tkáně – do sterilní zkumavky, nejlépe 1 vzorek z periférie nebo stěny léze a druhý z centra
 • moč – do sterilní zkumavky, odběr středního proudu moče po omytí zevního ústí uretry
 • pochva – výtěr do transportního média
 • stolice – do sterilní nádobky (pro tento odběr určené) se odebere vzorek velikosti oříšku, nebo asi 1 ml tekuté stolice, anální výtěr se provádí na suchý tampón do transportního média
 • punktáty, exudáty, hnis – odběr do sterilní zkumavky nebo na tampón do transportního média


 • Transport do laboratoře

  Bezprostředně po odběru, pokud je nutné vzorky uchovávat, lze je skladovat po dobu 24 hodin při 4°C

  Výsledky

  3-5 dní (kvasinky, zygomycety, aspergily, fuzária)
  4 týdny – pokud očekáváme dimorfní houbu

  Odběr vzorků lze konzultovat na našem telefonním čísle – 548 422 736