(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie)

Veselí nad Moravou


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Vítejte na stránkách společnosti IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

Jsme ryze česká společnost s 30-letou tradicí a s celorepublikovou působností. Nabízíme komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře.

Provádíme široké spektrum vyšetření z oborů biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie, molekulární diagnostiky a lékařské genetiky, nukleární medicíny a farmakologie.

Máme vakcinační a ATB středisko.

Dále poskytujeme službu - kontrola účinnosti všech druhů sterilizátorů.


Neustále investujeme do nejmodernějšího přístrojového a softwarového vybavení a do vzdělávání našich pracovníků. Máme zavedený systém vnitřní kontroly kvality a pravidelně se účastníme externí kontroly kvality, abychom zajistili vysokou kvalitu a spolehlivost našich výsledků.
IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. jsou akreditované ČIA pod č. M 8106 podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.


Společnost IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. věnuje velkou pozornost zajištění a zvyšování kvality práce. V celé společnosti máme zavedený systém managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. V laboratořích pravidelně organizujeme audity interní kontroly kvality a účastníme se externího hodnocení kvality (např. SEKK, EHK SZÚ v Praze, Instand, Didgkl a ÚHKT).

Zajištění kvality!

Společnost IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. věnuje velkou pozornost zajištění a zvyšování kvality práce. V celé společnosti máme zavedený systém managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. V laboratořích pravidelně organizujeme audity interní kontroly kvality a účastníme se externího hodnocení kvality (např. SEKK, EHK SZÚ v Praze, Instand a ÚHKT).

IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.: pracoviště Brno Viniční, Brno Studentská, Brno Dobrovského, Jihlava, Uherské Hradiště a Slavičín jsou akreditované ČIA podle ČSN EN ISO 15 189 pod č. M 8106 pro provádění vyšetření v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci a Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu.

Dále jsme získali povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL k provádění laboratorního vyšetření vzorků biologických materiálů odebraných dárcům.

Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů je autorizovaná SZÚ.