(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie)

Veselí nad Moravou


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Kontrola sterilizátorů

Laboratoř pro kontrolu sterilizátorů

Laboratoř provádí ověření účinnosti všech druhů sterilizátorů v součinnosti s Vyhláškou č. 195/2005 Sb. Vyšetření je autorizované SZÚ.


Kontrola se provádí:

1. Biologickými systémy (ČSN EN 866)

Používají se biologické indikátory Geobacillus stearothermophilus pro parní, formaldehydové a plazmové sterilizátory a Bacillus atrophaeus pro horkovzdušné a etylenoxidové sterilizátory.

2. Nebiologickými systémy (ČSN EN 867)


Dle vyhlášky č. 195/2005 sb. se kontroly provádějí:

- u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu
- ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
- jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště
- u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za rok
- u všech ostatních sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za půl roku

Zajišťuje:

Blansko a okolí - Jitka Slouková mob.: 725 467 164
Jihlava - Petra Rychtecká: 563 037 261 (262)
Jihlava a okolí - Vendulka Sehnalová: 563 037 264