(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Aktuality

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

Pravidelný podzimní seminář v Brně, který se měl konat 4.11.2020 se s hledem na situaci ohledně výskytu koronaviru NEUSKUTEČNÍ!

4.11.2020, hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

Seminář v Jihlavě, který se měl konat 29.4.2020, vzhledem k situaci ohledně výskytu koronaviru ZRUŠEN!!!

29.4.2020, Hotel Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

6.11.2019, hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Management NZZ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na seminář, který se uskuteční 6.11.2019 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

MUDr. Peter Mikolášek - Lymeská borrelióza

MUDr. Peter Mikolášek - Infekční mononukleóza

Prezentace ze semináře 3.4.2019 v Jihlavě

MUDr. Peter Mikolášek - Meningitidy pro praxi

MUDr. Lenka Klapačová - Komplikace varicely

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. - Diabetes mellitus, gestační DM, pregestační DM

MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D. - West Nile Fever

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ, IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

3.4.2019, Hotel Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava

Management NZZ IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. Vás srdečně zve na odborný seminář, který se uskuteční dne 3.4.2019 v hotelu Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

31.10.2018, hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Management NZZ IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na seminář, který se uskuteční 31.10.2018 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Upozornění všem lékařům!

Laboratoř molekulární diagnostiky nově zavedla diagnostiku Morbilli viru (viru spalniček) přímým průkazem přítomnosti virové RNA ve vzorku metodou real-time PCR.

Podrobnosti a nová žádanka v přiložených souborech: + žádanka

Upozornění všem lékařům!

Změna diagnostické soupravy na stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Upozornění všem lékařům!

Dovolujeme si upozornit, že genetické laboratorní vyšetření lze provádět pouze po zajištění informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ, IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.

17.4.2018, Hotel Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava

Management NZZ IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. Vás srdečně zve na odborný seminář, který se uskuteční dne 17.4.2018 v hotelu Gustav Mahler, Křížová 112/4, 586 01 Jihlava.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

IFCOR - JIHLAVA NA NOVÉ ADRESE

18.12.2017, Lékařský dům, 2. patro - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 18. prosince 2017 nás najdete na nové adrese, a to v areálu Jihlavských teras, konkrétně v Lékařském domě ve 2. patře - Havlíčkova 5623/34a, Jihlava.
Provozní doba zůstává nezměněna a termíny svozů materiálu zůstávají v platnosti.

Na této adrese je dispozici i nová odběrová místnost, pacienti se mohou k odběru objednat na telefonním čísle: 606 788 245.

Stávající odběrová místnost na Domě zdraví, Vrchlického 57, Jihlava zůstává zachována.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

8.11.2017, hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na seminář, který se uskuteční 8.11.2017 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

ODBORNÝ SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

podzim 2017, Biology Park, Studentská 6, Brno-Bohunice

Odborný seminář pro gynekology a IVF centra, který se měl konat dne 6.6.2017, se z technicko-organizačních důvodů odkládá na podzim roku 2017.

O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Proběhl SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

Dne 26.4.2017 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě proběhl seminář naších laboratoří.

Velká účast odborné veřejnosti si tak mohla poslechnout čtyři prednášky, které jsou zde ke stažení.

MUDr. Dana Hrubá - Chlamýdiové infekce

MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D. - Významné importované infekce

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Zásady antibiotické léčby

doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. - Kampylobakteriózy

SEMINÁŘ LABORATOŘÍ IFCOR-99, s.r.o.

26.4.2017, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář, který se uskuteční 26.4.2017 v hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Upozornění všem lékařům!

Dovolujeme si Vás upozornit, že klinické laboratoře IFCOR-99, s.r.o. provádí od 1.2.2017 kvantitativní stanovení neutrofiního s gelatinázou asociovaného lipokalinu NGAL (Neutrofil Gelatinase – Associated Lipocalin) v moči metodou CMIA a rozšiřují tak již zavedenou diagnostiku akutního poškození ledvin (AKI – Acute Kidney Injury).

Podrobnosti v přiloženém souboru:

Odborný seminář IFCOR-99, s.r.o. (2016)

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář, který se uskuteční 2.11.2016 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.

Podrobnosti o odborném programu:

Virus ZIKA

Nově jsme zavedli diagnostiku viru ZIKA přímým průkazem přítomnosti virové RNA v krvi pacienta pomocí metody PCR.

PCR diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě metylace tumorsupresorových genů

Laboratoř IFCOR-99, s.r.o. tímto oznamuje, že od 1.1.2016 zavádí vyšetřování rizika rozvoje karcinomu děložního čípku metodou PCR na základě metylace tumorsupresorových genů a rozšiřujeme tímto základní diagnostiku HPV infekcí (high risk HPV, low risk HPV, genotypy 16 a 18).

Odborný seminář na téma Problematika infekčních onemocnění v gynekologii (2016)

Management NZZ IFCOR-99, s.r.o. srdečně zve odbornou veřejnost na odborný seminář na téma Problematika infekčních onemocnění v gynekologii. Akce se koná 27.4.2016 v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.
Účast je ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání.