(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Mikroskopie

Mikroskopie – průkaz mykotických artefaktů

Má v mykologii nezastupitelný význam. Mikroskopický nález houbových elementů umožňuje předběžnou, alespoň skupinovou diagnostiku, která vychází z jejich tvarové a velikostní specifity.

V některých případech tak může mikroskopie výrazně urychlit diagnózu a umožnit nasazení adekvátní terapie.

Pro úspěšnou mykologickou diagnostiku je velmi důležitá cílená anamnéza (rodinná, profesní, cestovatelská) a stanovení rizikových faktorů onemocnění.

Výsledky

48 hodin (po dohodě lze v kratším termínu)

Vyšetření klinického materiálu provádíme i pro veterinární pracoviště a soukromé veterináře.

Laboratoř spolupracuje také s alergologickými ambulancemi při vyšetřování vnitřního prostředí, ve kterém se pacienti pohybují.

Odběr vzorků lze konzultovat na našem telefonním čísle – 548 422 736.