(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie)

Veselí nad Moravou


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Mikroskopie

Mikroskopie – průkaz mykotických artefaktů

Má v mykologii nezastupitelný význam. Mikroskopický nález houbových elementů umožňuje předběžnou, alespoň skupinovou diagnostiku, která vychází z jejich tvarové a velikostní specifity.

V některých případech tak může mikroskopie výrazně urychlit diagnózu a umožnit nasazení adekvátní terapie.

Pro úspěšnou mykologickou diagnostiku je velmi důležitá cílená anamnéza (rodinná, profesní, cestovatelská) a stanovení rizikových faktorů onemocnění.

Výsledky

48 hodin (po dohodě lze v kratším termínu)

Vyšetření klinického materiálu provádíme i pro veterinární pracoviště a soukromé veterináře.

Laboratoř spolupracuje také s alergologickými ambulancemi při vyšetřování vnitřního prostředí, ve kterém se pacienti pohybují.

Odběr vzorků lze konzultovat na našem telefonním čísle – 548 422 736.