(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční

(biochemie, hematologie)

Veselí nad Moravou


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Mykózy

Mykologické vyšetření klinického materiálu

Růst frekvence mykóz se v posledních letech zvyšuje a je doprovázen zřetelným rozšiřováním spektra původců těchto onemocnění. Druhové zastoupení mykotických agens se rozšiřuje především patogenním uplatněním organizmů, které byly původně pokládány za neškodné saprofyty. Stále se rozšiřující skupina těchto oportunních patogenů zahrnuje jak kvasinky, tak mikroskopické vláknité houby, které často vyvolávají závažné mykózy komplikující průběh a léčení řady základních onemocnění.

Povrchová mykóza

Infekce je lokalizovaná v nejsvrchnějších vrstvách kůže – v našich podmínkách je původcem lipofilní kvasinka Malassezia, onemocnění se nazývá pityriasis versicolor, vyskytuje se zejména v horních partiích zad, na krku a pažích, charakteristické jsou šupinaté a snadno se olupující léze, které jsou většinou nezánětlivé. Tato kvasinka se podílí i na seborhoické dermatitidě a na lupovitosti vlasové pokožky.

Kožní mykózy

Projevují se patologickými změnami hlubších partií kůže. Infekce postihuje keratinizované vrstvy kůže a její adnexa. Původce řadíme nejčastěji k dermatofytickým houbám z rodů Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton, ale časté jsou i kandidy a další vláknité houby. Vzhled lézí je proměnlivý v závislosti na původci a lokalizaci onemocnění.

Podkožní mykózy

Jejich vznik je podmíněn traumatickou inokulací mykotického agens do hlubších vrstev dermis, subkutánní tkáně případně i kosti. Subkutánní mykózy se vyskytují především v subtropických a tropických oblastech, mají často chronický charakter a vyléčení si obvykle vyžaduje i chirurgický zákrok.

Systémové mykózy

Jsou to onemocnění postihující jeden nebo více orgánů, mohou diseminovat a přejít do septického stavu zvláště u imunoalterovaných pacientů. Jako infekční agens se objevují kvasinky různého taxonomického zařazení zejména rody Candida, Cryptococcus, dále pak mikroskopické houby z rodu Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Absidia a další.

Oportunní (sekundární) mykózy

Vyskytují se u imunoalterovaných pacientů. Jejich původci nepředstavují u zdravého člověka reálné nebezpečí. Jedná se většinou o nozokomiální nákazy, které jsou obtížně a často s prodlením diagnostikovány. Vyznačují se vysokou smrtností, jsou vyvolávány především zástupci rodu Candida, Aspergillus, Cryptococcus a houbami ze třídy Zygomycetes.

Vyšetření klinického materiálu provádíme i pro veterinární pracoviště a soukromé veterináře.

Laboratoř spolupracuje také s alergologickými ambulancemi při vyšetřování vnitřního prostředí, ve kterém se pacienti pohybují.

Konzultace na tel.: 548 422 736