(doobjednávky, obecné informace)

Brno Studentská

(odborná konzultace - biochemie, hematologie)

Brno Studentská

(odborná konzultace - imunologie, alergologie)

Brno Studentská

(mikrobiologie, molekulárni diagnostika, TBC, mykologie, parazitologie)

Brno Viniční


(biochemie, hematologie, mikrobiologie)

Jihlava

(biochemie, hematologie)

Slavičín

(imunologie, alergologie, mikrobiologie, parazitologie)

Uherské Hradiště

(biochemie, hematologie)

Vizovice

Zajištění kvality!

Společnost IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. věnuje velkou pozornost zajištění a zvyšování kvality práce. V celé společnosti máme zavedený systém managementu jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. V laboratořích pravidelně organizujeme audity interní kontroly kvality a účastníme se externího hodnocení kvality (např. SEKK, EHK SZÚ v Praze, Instand a ÚHKT).

IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.: pracoviště Brno Viniční, Brno Studentská, Brno Dobrovského, Jihlava, Uherské Hradiště a Slavičín jsou akreditované ČIA podle ČSN EN ISO 15 189 pod č. M 8106 pro provádění vyšetření v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci a Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu.

Dále jsme získali povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL k provádění laboratorního vyšetření vzorků biologických materiálů odebraných dárcům.

Laboratoř pro kontrolu účinnosti sterilizátorů je autorizovaná SZÚ.